top of page

รับสอนภาษาอังกฤษ ฝึกอบรม และ ทดสอบภาษาอังกฤษ

Awarded Best TEFL Course Worldwide
Vantage TEFL is Winner--GoOverseas.com award
TEFL Winner--2020 Community Choice Awards
Vantage Best TEFL Instruction--2021
256px-GO-Winner2022.png

สอนภาษาอังกฤษ

เก่งภาษาอังกฤษธรุกิจ เพิ่มยอดขาย

 

เวนเทจ ออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับธุรกิจของคุณ ทำให้คุณสื่อสารได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือ กับลูกค้า เพิ่มศักยภาพ เพิ่มยอดขาย สร้างโอกาสในทุกสถานการณ์

สังคมการเรียนรู้อันทรงพลัง

 

คอนเนค เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่ครอบคลุมทุกและสมบูรณ์แบบ 

 

หลักสูตรคอนเนค สามารถนำมาใช้ เป็นหลักสูตรหลัก ผ่าน eLearning เพียงอย่างเดียว หรืออาจจะ ' ​​ผสมผสาน " ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน

 

หลักสูตร เวนเทจคอนเนค ได้ใช้พลังของสังคมการเรียนรู้นี้ เป็นเครื่องมือในการสอนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษเสมือนใช้ชีวิตจริงในอังกฤษ

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเหมาะสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบสอดคล้องกับคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่พัฒนาครบทุกทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ และคำศัพท์

ทักษะภาษาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 

มีเหตุผลกว่า 2 ​​พันล้านเหตุผล ว่าทำไมภาษาอังกฤษถึงสำคัญ มันเป็นภาษาที่เติบโตเร็วที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ละเกือบจะทั้งหมดของสายอาชีพระดับแถวหน้า ในขณะนี้

 

ต้องการผู้ร่วมงานที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 

คุณยังอยากที่จะพูดคุยสื่อสารกับโลกในอนาคตได้อยู่ไหม?

ฝึกอบรม

Award winning Vantage TELF Certification
Vantage English for Professionals
IELTS Life Skills Preparation Courses

Top-Ranked TEFL Teacher Training Program

 

Vantage was #1 worldwide in the Top TEFL Course Providers category in the  Community Choice Awards,

 

Vantage's TEFL teacher certification is validated by Fairmont State University (USA). Earn 3 college credits.

 

We run both In-Class and Combined TEFL courses. 

เก่งภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน

 

คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ จะสร้างความมั่นใจ และ เน้นการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ทำให้คุณได้เปรียบ และ โด่ดเด่น ในการสมัครงาน

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสอบ

เวนเทจมีประสบการณ์ในการสอนผู้สมัครเพื่อขอวีซ่ามากกว่า 1,000 คน และ ทุกคนสอบผ่านตามที่คุณสมบัติในการยื่นวีซ่ากำหนดไว้ คือ A1 ในส่วนของการพูด และ การฟัง

 

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS A1 Life Skills ของเราออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นใจ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำข้อสอบ

ทดสอบภาษาอังกฤษ

การทดสอบสำหรับเด็กและโรงเรียน

Vantage Assessment Services

 ศูนย์สอบที่ได้รับใบอนุญาติจากเคมบริดจ์

 

ข้อสอบมาตรฐาน ข้อสอบระดับโลก

 

การสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างครอบคลุม ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน จะทำให้คุณได้เปรียบทั้งในโลกของการศึกษา และโลกของธุรกิจ เวนเทจ บริการข้อสอบของ Cambridge English ทุกชนิดตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึง ระดับนักธุรกิจ

Screenshot_4.png

Cambridge Young Learner English (YLE)

 

พ่อแม่หลายท่านมักจะโทรมาสอบถามว่า "โรงเรียนของฉันไม่มีการสอบวัดผล เคมบริดจ์ เหรอ! ฉันอยากจะให้ลูกๆของฉันได้สอบวัดผล เคมบริดจ์ จะต้องทำอย่างไรบ้าง? ซึ่งตอนนี้คุณสามารถทำได้แล้ว!

คลิกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมสอบของเรา Cambridge YLE ในวันเดียวกัน

GETS for Schools now available in Thailand!

ปรับปรุงผลการเรียนโดยรวม

 

ชุดทดสอบภาษาอังกฤษของ GETS for Schools มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีคำศัพท์ที่หลากหลายและทักษะภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นในการศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับโรงเรียนทั้งหมดในเชิงลึก

GETS Elementary Exam

Building the Academic Foundation

GETS Elementary is an English language exam—for 6 to 7-year-old students—to build a strong foundation for academic abilities and enhance the skills required for language use in the real world.
 

การทดสอบสำหรับมืออาชีพ

GETS-Placementt.jpg
The GETS Higher Exam
GETS-Advanced logo transparent_JPG.png

สะดวก รวดเร็ว แม่นยำและปลอดภัย

 

GETS เป็นแบบทดสอบที่ปรับความยากง่ายตามความสามารถของผู้ทำแบบทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับวัดระดับความรู้ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในบริบทที่ทันสมัย 

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามด้วยตัวเอง (Computer Adaptive Exams) มีความปลอดภัยสูง ง่ายต่อการทดสอบ มีราคาถูกและมีความแม่นยำสูงมากกว่าการสอบแบบปกติ

แบบทดสอบ GETS Higher Proficiency

GETS Higher Professional Test จะประเมินทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการตั้งค่าร่วมสมัย การทดสอบจะปรับเปลี่ยนตามประสิทธิภาพของผู้รับการทดสอบเมื่อได้ดำเนินการผ่านการทดสอบแล้ว

 

GETS Higher คือการสอบแยกกัน 4 ประเภท คือการอ่าน การฟัง การเขียนและการพูด ซึ่งสามารถนำมารวมกันหรือแยกกันได้

GETS Advanced Exam

Emphasis on mastery of English at an exceptional level. The GETS exam assesses English at the highest B2 to C2 levels of language proficiency.

It tests all four language skills of listening, reading, writing and speaking. Results are fast—Immediate to 5 business days. Developed by a highly experienced team of English language  experts

GETS Nursing English Proficiency Exam

GETS Nursing English Proficiency Test

การสอบคุณวุฒิวิชาชีพที่กำหนดไว้ในบริบทสถานที่ทำงานของพยาบาลและผู้ดูแลผู้ป่วย

 

โดยจะประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ผลลัพธ์สอดคล้องกับ CEFR

Petroleum Authority of Thailand (PTT) English Testing

Petroleum Authority of Thailand (PTT) English Testing

GETS Advance English Proficiency Exam

GETS Advance English Proficiency Exam

Petroleum Authority of Thailand

Petroleum Authority of Thailand

Petroleum Authority of Thailand English Assessment Testing

Petroleum Authority of Thailand English Assessment Testing

Young People to Globalization Program (YP2G) is a Human Resource development program that targets talented young PTT personnel who are trained work abroad in PTT business ventures and development projects in Asia and throughout the world.

GETS Nursing English Proficiency Exam

GETS Nursing English Proficiency Exam

Petroleum Authority of Thailand English Assessment Testing

Petroleum Authority of Thailand English Assessment Testing

Petroleum Authority of Thailand English Assessment Testing

Petroleum Authority of Thailand English Assessment Testing

Petroleum Authority of Thailand English Assessment Testing

Petroleum Authority of Thailand English Assessment Testing

Free English language Placement Tests

ทราบถึงระดับภาษาอังกฤษของคุณ

ข้อสอบวัดระดับทั้ง 4 ตัว ที่พัฒนาโดยเคมบริดจ์ อิงลิช ที่สามารถทดสอบได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ​

 

ข้อสอบภาษาอังกฤษทั่วไป General English Test  มีไว้ทดสอบผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ หรือ เลือกข้อสอบสำหรับโรงเรียนถ้าคุณเป็นเด็กนักเรียน เนื่องจากเนื้อหาของคำถามจะสะท้อนถึงการใช้ชีวิตประจำวันของวัยรุ่น

 

ข้อสอบภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English test ใช้ทดสอบผู้สอบในวัยทำงาน ส่วนผู้ปกครองสามารถใช้ ข้อสอบ YLE ทดสอบภาษาอังกฤษของบุตรหลานได้

Vantage Siam's Reception
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Certification
Vantage TEFL teachers on the job!
One-to-one Tutoring
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage Workshops
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Vantage TEFL Training
Working with university students
Vantage TEFL Training
Cambridge English exams
Cambridge English PET Speaking Test
Cambridge English exams
Vantage's Computerized Testing Centr
Vantage Siam's Reception
Cambridge English FCE Speaking Test
Vantage Testing Services
Vantage Testing Services
Vantage Testing Services
Vantage Testing Services
Vantage Testing Services
Vantage Testing Services
Vantage Testing Services
Cambridge Speaking Exam
Cambridge Speaking Exam
Cambridge Writing Exam
Vantage Cambridge Testing Services
Vantage Cambridge Testing Services
Vantage Cambridge Testing Services
Vantage Cambridge Testing Services
Vantage Cambridge Testing Services
Vantage Cambridge Testing Services
Vantage Cambridge Speaking Test
Vantage Cambridge Testing Services
Vantage Testing Services
Vantage Testing Services
Vantage Testing Services
Vantage Testing Services
Vantage Testing Services
Vantage Testing Services
Vantage Testing
Vantage Testing Services
Vantage Testing Services
  • Vantage TEFL Thailand Facebook
  • Vantage TEFL Thailand Twitter
  • Vantage Siam's YouTube Channel
  • Vantage Siam Linkedin
  • Vantage's "World of Mouth" Blog
bottom of page