top of page

Vantage Student

เกือบ 2 พันล้านคนที่เป็นจำนวน 1 ใน 4 ของประชากรที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ซึ่ง British Council ได้ทำนายไว้ว่าภายในระยะเวลา 5 ปีประชากรโลก มากกว่า 3.5 พันล้านคน จะพูดภาษาอังกฤษ

 

มันเคยเป็นความคิดที่ดีที่ได้รู้ภาษาอังกฤษไว้เพื่อความได้เปรียบ แต่สำหรับวันนี้มันคือ “ต้องรู้”

 

หากคุณต้องการแข่งขันในโลกอนาคต การรู้ภาษาอังกฤษในระดับ B2 ในปัจจุบันนี้ถือเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็น

Vantage's Connect

Vantage’s Connect เป็นหลักสูตรการเรียนที่ครอบคลุมภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ โดยถูกออกแบบมาให้มีเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะกับผู้เรียนในช่วงอายุ 13 – 24 ปี นั้นก็คือนักเรียนในระดับมัธยม ไปจนถึงนิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัย

 

Vantage’s Connect ถูกแบ่งออกเป็น 7 ระดับ เทียบได้กับระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามตารางมาตรฐานสากล (CEFR) เริ่มตั้งแต่ระดับ A1 ไปจนถึง C1 โดยหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้ได้ทั้งกับผู้เรียนที่มีความสามารถภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพื้นฐานและระดับสูง

 

แต่ละระดับการเรียนจะแบ่งออกเป็น 20 บทเรียน ซึ่งจะเป็นการฝึกฝนทักษะภาษา ทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงยังสอนเรื่องของหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียงควบคู่กันไปอีกด้วย

 

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ที่มีเนื้อหาเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม และ นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 13-24 ปี

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ครอบคลุม 6 ระดับ ตั้งแต่ A1-C1 ของ CEFR ที่วัดความสามารถด้านภาษา ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบเพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับก้าวหน้า.ในแต่ละระดับประกอบไปด้วย 20 บท ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน Connect ยังเสริมสร้างทักษะอื่นๆ ควบคู่ไปด้วยกันเช่น ไวยากรณ์ การออกเสียง และ ความรู้ด้านคำศัพท์

รูปแบบพลังทางสังคมการเรียนรู้

เป็นการเรียนแนวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครของเวนเทจ ชื่อว่า Connect หรือที่เรียกว่า การเรียนรู้แบบโครงข่ายภายใน กลุ่มเพื่อนๆ ที่เรียนด้วยกันในชั้นเรียน ทำให้คุณรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้มากขึ้น

 

คลิกที่นี่ เพื่อดูวีดีโอ

eLearning แตกต่างจาก Blended Learning อย่างไร?

Connect ได้รับการออกแบบ เป็นหลักสูตร eLearning เต็มรูปแบบ ที่คุณ สามารถเรียนด้วยตัวคุณเอง นอกจากนี้ Connect ยัง สามารถเรียนในรูปแบบ "blended learning" ควบคู่ไปกับการสอนในชั้นเรียน เป็นการ "blend” หรือ การเชื่อมต่อ eCourse ที่เกิดขึ้นจริงตามหลักสูตรในชั้นเรียนกับคุณครูเจ้าของภาษา ที่ใช้สื่อการเรียนแบบ มัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ, เสียง, ภาพและข้อความ คุณครูจะสอนเนื้อหาแต่ละบทเรียน ตามความคืบหน้า และ ความต้องการของคุณ คุณครูของเรา จะ เน้น การพูดคุยโต้ตอบ ในชั้นเรียนเป็นหลัก เพื่อทำให้คุณเก่งภาษาอังกฤษ และ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะสามารถสร้างความมั่นใจ และ ปูพื้นฐานของคุณอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณพร้อม มาทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเรียนกับเรา

สามารถเรียนได้ทั้งระบบออนไลน์ และ ออฟไลน์
 

คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาบทเรียนทั้งหมดมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Smartphone และ Tablet เพื่อเข้าถึงบทเรียนของคุณ ไดัทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเตอร์เน็ต หรือ ไม่มีอินเตอร์เน็ตก็ได้ ซึ่งเป็นการเรียนแนวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีมาทดแทนการเรียนในรูปแบบเก่าที่ต้องเรียนกับหนังสือเรียน ซึ่งคุณจะไม่สามารถได้ยินเสียงเจ้าของภาษา และ ตรวจสอบความก้าวหน้าด้วยตัวคุณเอง 

เก่งภาษาอังกฤษ สร้างโอกาสด้วยตัวคุณเอง

ความสามารถทางภาษา ทำให้คุณมีความโดดเด่นในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง คลิก Start ที่ Vantage Placement Test ด้านล่างนี้เพื่อทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของคุณได้ฟรี และสามารถติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณได้ที่ www.englishatvantage.com หรือโทรสอบถามข้อมุลเพิ่มเติมกับพนักงานของเรา

bottom of page