top of page

Vantage Professional

เกือบ 2 พันล้านคนที่เป็นจำนวน 1 ใน 4 ของประชากรที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ซึ่ง British Council ได้ทำนายไว้ว่าภายในระยะเวลา 5 ปีประชากรโลก มากกว่า 3.5 พันล้านคน จะพูดภาษาอังกฤษ

 

หากคุณต้องการแข่งขันในโลกอนาคต การรู้ภาษาอังกฤษในระดับ B2 ในปัจจุบันนี้ถือเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็น

“ชุดสื่อการเรียนการสอนพิเศษ” โดย มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด


เวนเทจ 360 ได้นำชุดสื่อการเรียนการสอนพิเศษโดยมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ดมาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจให้กับ ลูกค้าองค์กร และ พนักงานบริษัท ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นที่ยอมรับในด้านมาตรฐานของหลักสูตรที่เมื่อผู้เรียน เรียนจบแล้ว จะเห็นถึงพัฒนาการการเรียนรู้ และ สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประสบความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น

 

เป็นหลักสูตรระยะสั้น ประมาณ 30 ชั่วโมงต่อหลักสูตร แต่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้คุณเก่งภาษาอังกฤษธุรกิจในทักษะที่ต่างๆ ที่ต้องการจะพัฒนา

 

สำหรับแบบฝึกหัดในแต่ละบท จะออกแบบมาให้คุณเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจใหม่ๆ และ ช่วยให้คุณฝึกฝนควบคู่ไปกับหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง

Vantage Blended Learning

 

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียน กับ การเรียนออนไลน์

 

คุณจะได้เรียนกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันสอบ IELTS ทั้งสองระบบ คือ เรียนในห้องเรียน และ เรียนทางออนไลน์

สิงที่คุณต้องการก็คือ เวลาในการฝึกฝน

 

คุณสามารถเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษนี้ได้บนอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกที่ทุกเวลาทั้งแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์

 

ทำให้คุณสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ได้ทุกที่ ทุกเวลา บนโทรศัพท์มือถือ เทปเล็ต หรือ แล็ปท๊อป

 

 

อำนาจของการเรียนรู้ในระบบโซเชี่ยวเน็ตเวิร์ค

 

วิธีนี้เป็นการเรียนที่ไม่เหมือนใคร มีเฉพาะที่ เวนเทจเท่านั้น ซึ่งโปรแกรมจะมีฟังค์ชั่นการใช้งานที่เพื่อนๆ นักเรียนในห้องเดียวกันสามารถเข้าไปดูผลงาน และ ใส่ข้อคิดเห็น รวมทั้งให้กำลังใจซึ่งกันและกันก่อนทำการส่งงานให้กับอาจารย์

 

คลิกที่นี่ เพื่อดูวิโอตัวอย่าง

ต้องการทดลองหลักสูตรก่อนเรียน?

 

เชิญรับข้อมูลของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่นี่

bottom of page