top of page

เวนเทจ คอนเน็คอิงลิช

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Leading Courses—Online & Offline

Vantage's Connect

Vantage’s Connect เป็นหลักสูตรการเรียนที่ครอบคลุมภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ โดยถูกออกแบบมาให้มีเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะกับผู้เรียนในช่วงอายุ 13 – 24 ปี นั้นก็คือนักเรียนในระดับมัธยม ไปจนถึงนิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัย

 

Vantage’s Connect ถูกแบ่งออกเป็น 7 ระดับ เทียบได้กับระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามตารางมาตรฐานสากล (CEFR) เริ่มตั้งแต่

ระดับ A1 ไปจนถึง C1 โดยหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้ได้ทั้งกับผู้เรียนที่มีความสามารถภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพื้นฐานและระดับสูง

 

แต่ละระดับการเรียนจะแบ่งออกเป็น 20 บทเรียน ซึ่งจะเป็นการฝึกฝนทักษะภาษา ทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงยังสอนเรื่องของหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียงควบคู่กันไปอีกด้วย

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

รูปแบบพลังทางสังคมการเรียนรู้

เป็นการเรียนแนวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครของเวนเทจ ชื่อว่า Connect หรือที่เรียกว่า การเรียนรู้แบบโครงข่ายภายใน กลุ่มเพื่อนๆ ที่เรียนด้วยกันในชั้นเรียน ทำให้คุณรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้มากขึ้น

 

คลิกที่นี่ เพื่อดูวีดีโอ

eLearning แตกต่างจาก Blended Learning อย่างไร?

Connect ได้รับการออกแบบ เป็นหลักสูตร eLearning เต็มรูปแบบ ที่คุณ สามารถเรียนด้วยตัวคุณเอง นอกจากนี้ Connect ยัง สามารถเรียนในรูปแบบ "blended learning" ควบคู่ไปกับการสอนในชั้นเรียน เป็นการ "blend” หรือ การเชื่อมต่อ eCourse ที่เกิดขึ้นจริงตามหลักสูตรในชั้นเรียนกับคุณครูเจ้าของภาษา ที่ใช้สื่อการเรียนแบบ มัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ, เสียง, ภาพและข้อความ คุณครูจะสอนเนื้อหาแต่ละบทเรียน ตามความคืบหน้า และ ความต้องการของคุณ คุณครูของเรา จะ เน้น การพูดคุยโต้ตอบ ในชั้นเรียนเป็นหลัก เพื่อทำให้คุณเก่งภาษาอังกฤษ และ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะสามารถสร้างความมั่นใจ และ ปูพื้นฐานของคุณอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณพร้อม มาทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเรียนกับเรา

Blended learning explained
Students in a Connect English class

สามารถเรียนได้ทั้งระบบออนไลน์ และ ออฟไลน์

คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาบทเรียนทั้งหมดมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Smartphone และ Tablet เพื่อเข้าถึงบทเรียนของคุณ ไดัทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเตอร์เน็ต หรือ ไม่มีอินเตอร์เน็ตก็ได้ ซึ่งเป็นการเรียนแนวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีมาทดแทนการเรียนในรูปแบบเก่าที่ต้องเรียนกับหนังสือเรียน ซึ่งไม่มีเสียงเจ้าของภาษาให้ฝึกฟังทำให้ไม่สามารถพัฒนาทักษะด้านการฟัง เป็นต้น

คุณอยากเห็นตัวอย่าง?

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีที่จะโชว์โปรแกรมจริงให้คุณได้เข้าทดลองเรียน 

 

 

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
bottom of page