top of page
GETS-Placement Banner.png

แบบทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ GETS

สะดวก รวดเร็ว แม่นยำและปลอดภัย

GETS พัฒนาโดยทีมวิจัย Qualifications and Assessments International (QAI) ในประเทศอังกฤษเป็นเวลาถึง 3 ปี 

GETS เป็นแบบทดสอบที่ปรับความยากง่ายตามความสามารถของผู้ทำแบบทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับวัดระดับความรู้ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในบริบทที่ทันสมัย 

The GETS Placement Test Accreditatio

การสอบคอมพิวเตอร์ดัดแปลง—อนาคตของการทดสอบภาษา

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามด้วยตัวเอง (Computer Adaptive Exams) มีความปลอดภัยสูง ง่ายต่อการทดสอบ มีราคาถูกและมีความแม่นยำสูงมากกว่าการสอบแบบปกติ

แบบทดสอบมีทั้งหมด 52 ข้อ โดยสุ่มเลือกมาจากคลังข้อสอบกว่า 2,000 ข้อ

GETS สะดวกและรวดเร็ว เหมาะสำหรับการวัดและแบ่งระดับความสามารถทางภาษา (เทียบได้กับ CEFR ตั้งแต่ระดับ A2 ถึง C1) และใช้นวัตกรรมต่าง ๆ เช่น คำถามในรูปแบบวิดีโอ ทำให้บรรยากาศการสอบน่าสนใจและเป็นธรรมชาติ

พร้อมให้บริการแล้วในประเทศไทย!

ใครใช้แบบทดสอบ GET ได้บ้าง?

CAT2.png
 • มหาวิทยาลัยใช้แบบทดสอบนี้เพื่อวัดระดับนักศึกษาใหม่สำหรับการสอบเข้า วัดความก้าวหน้า และสอบจบ ซึ่งได้ผลรวดเร็วและเชื่อถือได้

 • โรงเรียนสอนภาษาใช้เพื่อวัดระดับนักเรียนใหม่จากที่บ้านก่อนที่จะมาเริ่มเรียนหรือวันแรกที่มาเรียน

 • สถาบันสอนภาษาให้กับบริษัทใช้แบบทดสอบนี้ระบุระดับการฝึกภาษาที่เหมาะสมกับพนักงานบริษัทต่าง ๆ

 • ฝ่ายบุคคลใช้เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของพนักงาน

รายงานผลสอดคล้องกับ CEFR

ผลสอบของ GETS Placement Test อธิบายระดับต่าง ๆ ด้วย GETS Scale of English ซึ่งสอดคล้องกับระดับ CEFR

 

คุณสามารถดูตัวอย่างการรายงานผลของ GETS ได้

 

Common European Framework of Reference หรือ CEFR แบ่งระดับความสามารถทางภาษาเป็น 6 ระดับ เริ่มจาก A1 ระดับเริ่มต้น ไปจนถึง C2 ระดับเจ้าของภาษาหรือผู้ที่มีความสามารถเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา

CEFR จึงกลายเป็นมาตรฐานสำหรับการวัดระดับความสามารถทางภาษาและเครื่องมือสำคัญในระบบการศึกษาทั่วโลก

CEFR slanted.jpg
Placement.png

แบบทดสอบ GETS วัดอะไร?

ข้อสอบ GET Placement Test คุณจะได้รับใบรายงานผลสอบ ที่แสดงผลสอบทั้ง 3 ทักษะ

การฟัง - ความสามารถในการเข้าใจสำเนียงและการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน รวมถึงความเข้าใจความหมายและบริบทของบทสนทนาและบทพูดเดี่ยว

การอ่าน - ความสามารถในการอ่านและเข้าใจความหมายโดยรวมและรายละเอียดของข้อความต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ภาษาอังกฤษ: ผลคะแนนสอบที่ได้จะประกอบไปด้วย

 • การพูด - ความสามารถในการเลือกใช้หลักไวยากรณ์ที่เหมาะสมและการเลือกใช้คำที่เหมาะสมกับบริบทของการสนทนาภาษาอังกฤษ

 • การเขียน - ความสามารถในการเลือกใช้คำ ไวยากรณ์ ระดับภาษาและสำนวนในการเขียน

 • คำศัพท์ - ความรู้เรื่องคำและความหมาย การออกเสียง รวมถึงการใช้คำ วลี การเรียงคำ และสำนวนต่าง ๆ

 • ไวยากรณ์และโครงสร้าง - ความเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์เรื่อง tenses การผันคำกริยา คำบ่งชี้ คำเชื่อม คำบุพบท กริยาช่วย และประโยคเงื่อนไข เป็นต้น

ไฮไลท์ของแบบทดสอบ GETS:

 • ข้อสอบจำนวน 52 ข้อ ในเวลา 30 นาที

 • สะดวกทุกที่ - คุณสามารถทำแบบทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลา

 • ปรับเปลี่ยนคำถามให้เหมาะกับผู้สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ - ข้อสอบปรับระดับความยากง่ายขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของคุณ

 • แบบทดสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ใช้งานง่าย

 • รูปแบบน่าสนใจด้วยการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ

 • การทดสอบด้วยรูปแบบวิดีโอ

 • รู้ผลทันทีด้วยระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติที่ถูกต้องแม่นยำ

 • รายงานผลด้วย GETS Scale of English ซึ่งสอดคล้องกับระดับ CEFR

 • ทดสอบและรายงานผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง

ลักษณะของแบบทดสอบ

แบบทดสอบ GETS มีรูปแบบคำถามที่หลากหลายเพื่อทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ทดสอบ รูปแบบคำถามมีดังต่อไปนี้

 • แบบปรนัยสำหรับการอ่าน

 • เลือกถูก/ผิด/ไม่ระบุ

 • ฟัง/ดูและเลือกตอบ (วิดีโอ)

 • ปรนัยสำหรับการฟัง

 • เติมคำในช่องว่าง

 • ปรนัยสำหรับหลักภาษา

ผลการทดสอบที่คุณสามารถนำไปใช้ได้

 • ารทดสอบด้วยรูปแบบวิดีโอ

 • รู้ผลทันทีด้วยระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติที่ถูกต้องแม่นยำ

 • รายงานผลด้วย GETS Scale of English ซึ่งสอดคล้องกับระดับ CEFR

Leading Placement Tests Features Comparison
The GETS Placement English Test with CEFR Results

GETS Placement ใช้คำถามหลายประเภทเพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถกำหนดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ เราจะอธิบายประเภทของคำถามและวิดีโอที่คุณจะเห็นในการสอบจริงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนวคิดคือการทำความคุ้นเคยกับ "กลไก" ของการทดสอบและสามารถเริ่มกำหนดกลยุทธ์ในการทำข้อสอบเพื่อให้คุณทำงานได้ดีที่สุด

มีคำถามเกี่ยวกับการสอบวัดระดับ GETS หรือไม่?

GETS Professional Level Exams

GETS Placement Test
GETS Higher Exam
GETS-Advanced Exam
GETS Nursing English Proficiency Exam

GETS Placement

GETS Higher

GETS Advanced

GETS Nursing

 • English Proficiency Testing
 • Vantage TEFL Twitter
 • Vantage Siam YouTube Channel
 • Vantage Siam Linkedin
 • Vantage Siam’s “World of Mouth” Blog
27 Countries.png
bottom of page