เวนเทจ คอนเนค

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปออนไลน์

 

หลักสูตร: เวนเทจ คอนเนค

คอนเนค เป็นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปแบบออนไลน์ ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับก้าวหน้า คอนเนค มีทั้งหมด 6 ระดับ A1-C2 CEFR levels 

 

แต่ละระดับมี 20 บท พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน รวมทั้ง คำศัพท์ ไวยากรณ์ และ การออกเสียง

 

ทั้ง 6 ระดับใช้เวลาเรียนประมาณ 100 ชั่วโมงต่อระดับ เมื่อเรียนจบจะมีทุก ๆ 5 บท จะมีการสอบวัดระดับความก้าวหน้าและ Level test เมื่อเรียนจบบทสุดท้าย

 

หลักสูตรออนไลน์คอนเนคภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรสำเร็จรูป – ที่ได้มาตรฐาน เป็นการปูพื้นฐานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทำให้เข้าใจง่าย สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมหลักที่โรงเรียน หรือ เป็นโปรแกรมเสริมในการพัฒนาภาษาอังกฤษทั่วไป

 

หลักสูตรคอนเนค สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และ เรียนได้กับทุกระบบปฏิบัติการ – คอมพิวเตอร์ เทบเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ และ ทุกแพลตฟอร์ม

ในแต่ละระดับการเรียนรู้จะมี Teacher’s Guide สำหรับผู้ฝึกสอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อเป็นผู้ช่วยสำหรับคุณครู และ ยังสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ให้คะแนน และ แสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ ในส่วนของทักษะการพูด และ การเขียน

 

ในแต่ละบท จะมี พื้นที่ให้แสดงความคิดเห็น กระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน ทำให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน เมื่อเรียนเสร็จ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน.

 

 • Unit Goals

       เป้าหมายที่นักเรียนจะได้หลังจากเรียบจบในแต่ละบท

 • Vocabulary
  นำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และ จำเป็นในการใช้ภาษาในแต่ละบท

​​

 • Dialogue
  sแสดงคำพูดที่ใช้นิยมในการสนทนา

​​

 • Pronunciation
  สอนการออกเสียงที่ถูกต้อง และ เปรียบเทียบเสียงกับเจ้าของภาษา

​​

 • Grammar
  ครอบคลุมด้านไวยากรณ์ และ หลักในการใช้ภาษา

 • Reading and Listening
  ให้นักเรียนฝึกอ่านและฟังสถานการณ์ต่างๆ ทั้งแบบสั้น และ แบบยาว ทำให้ขยายความเข้าใจด้านไวยากรณ์และคำศัพท์.

​​

 • Speaking and Writing
  กระตุ้นให้นักเรียนฝึกพูด และ เขียน ในแต่ละบทเป็นรายบุคคล

Teacher’s Guides

ในแต่ละระดับการเรียนรู้จะมี Teacher’s Guide สำหรับผู้ฝึกสอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อเป็นผู้ช่วยสำหรับคุณครู และ ยังสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ให้คะแนน และ แสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ ในส่วนของทักษะการพูด และ การเขียน.


ใน Teacher’s Guide ให้แนวการสอนเป็นขั้นเป็นตอน ทำให้คุณครูสามารถวางแผนบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


แบบฝึกหัดออนไลน์ทุกบทของนักเรียนจะมีอยู่ใน Teacher’s Guide รวมทั้ง แผ่นงานสำหรับการการ และ แบบฝึกหัด

ตัวอย่าง Teacher’s Guide มีให้ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่าง

Student Books or eBooks

คอนเนค มีหนังสือเรียน หรือ eBook ให้บริการแล้ว

© 2007-2019 by Vantage Siam Co., Ltd. 

 

1873/15-16 Sena Center, Phaholyothin Rd.

Ladyao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 10900

Tel: 02-511-3516

Fax: 02-511-3515

Line I.D: vantageline