top of page
Welcome.png

แอพพลิเคชั่น

 

Velawoods Application

นี่คือวิธีการทำงาน

with computer.jpg
  • าวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Velawoods English ลงในอุปกรณ์ที่คุณชื่นชอบ

  • ไปที่บทเรียน ในแต่ละบทเรียนคุณจะได้โต้ตอบ (ผ่านมุมมองของกล้องและการวิเคราะห์คำพูด) กับตัวละครเสมือนที่อาศัยอยู่ในเมือง Velawoods โดยใช้กิจกรรมที่น่าสนใจมากถึง 20 กิจกรรม

  • เมื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวด้วยวิธีที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์จากบทเรียนที่สมบูรณ์แบบ คุณจะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุก ๆ ด้าน

  • ระบบจะให้คะแนนว่าคุณทำกิจกรรมได้ดีเพียงใด หัวข้อและบทเรียนที่เรียนผ่านโดยสมบูรณ์แล้วจะแสดงเป็นสีเขียว  และถ้าคุณทำคะแนนได้สูงคุณก็จะได้รับดาวเพิ่ม

  • คุณสามารถฝึกโดยการทำบทเรียนซ้ำๆ หรือไปที่อพาร์ตเมนต์เสมือนจริงของคุณได้ตลอดเวลาเพื่อเพลิดเพลินกับกิจกรรมการฝึกปฏิบัติแบบโต้ตอบที่หลากหลาย

  • คุณจะได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบบทเรียนทั้งหมดและผ่านการทดสอบจบหลักสูตร​​

Velawood's การวิเคราะห์การออกเสียงอัจฉริยะ

 

Speech Analysis

ในทุกบทเรียนคุณจะได้พูดคุยกับหลากหลายตัวละครเสมือนที่อาศัยอยู่ในเมือง Velawoods โดยเสียงของคุณจะถูกวิเคราะห์ด้วยระบบวิเคราะห์คำพูดจาก Carnegie Speech โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. กดหรือคลิกที่ปุ่มไมโครโฟนสีแดง

  2. ในขณะที่กดหรือคลิกที่ปุ่มไมโครโฟนให้พูดด้วยเสียงที่ดังและชัดเจน

  3. หยุดการกดหรือคลิกที่ปุ่มไมโครโฟนเมื่อพูดเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: การทำงานมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการส่งข้อความเสียงด้วย WhatsApp/Viber

นี่คือความหมายของเสียงที่ได้รับการวิเคราะห์ :

สีเขียว: ดี

สีเหลือง: เกือบดี

สีแดง: ไม่ถูกต้อง

คุณสามารถออกเสียงซ้ำแต่ละวลีได้หลายครั้งตามที่คุณต้องการเพื่อให้ถูกต้อง คุณสามารถกดปุ่มเล่นซ้ำ (Replay) เพื่อฟังเสียงของตัวเองอีกครั้ง หรือกดปุ่มช่วยเหลือ (Help) เพื่อฟังวลีที่เจ้าของภาษาพูด

Traffic Signal.jpg

สมุดปกขาว

 

White Paper

องค์ประกอบของการเรียนรู้: การมีปฏิสัมพันธ์  การมีส่วนร่วม และการเรียนการสอน

คุณสามารถดาวน์โหลดสมุดปกขาวซึ่งอธิบายรายละเอียดหลักการเรียนรู้ หลักในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ Velawoods ได้ที่นี่ สรุปโดยย่อของเอกสารดังนี้

สาระสำคัญ

หลักสูตรของ Velawoods English สร้างขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่เชื่อมโยงกับ Common European Framework of Reference for Languages คำศัพท์ในหลักสูตรได้รับการแจ้งโดยโปรไฟล์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยหลักที่เชื่อมโยงข้อมูลว่าผู้เรียนจะเรียนรู้คำศัพท์ในระดับ CEFR ที่แตกต่างกันอย่างไร ภาษาที่คุณเรียนรู้ใน Velawoods English สามารถจัดการได้ มีประโยชน์ มีเหตุผล และมีความเหมาะสมกับระดับของคุณ

 

ทฤษฎีการได้มาของภาษาที่สอง

Velawoods English ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า:
• เข้าใจภาษาส่วนใหญ่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แต่ถูกท้าทายด้วยภาษาใหม่ที่เหมาะสม
• ได้รับการสนับสนุนอย่างดีในการใช้ความรู้และทักษะของคุณเองเพื่อทำความเข้าใจกับคำศัพท์และโครงสร้างใหม่ ๆ
• รู้สึกสะดวกสบายและผ่อนคลายเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการได้รับภาษาใหม่

 

วิธีการสื่อสาร

Velawoods English ช่วยให้คุณได้สัมผัสและกระตือรือร้นที่จะสังเกตเห็นภาษาใหม่ ๆ ตามธรรมชาติในชีวิตประจำวัน คุณได้รับคำแนะนำให้ทำความเข้าใจกับความหมายของภาษาใหม่นี้ผ่านชุดกิจกรรมที่มีระดับเหมาะสมก่อนที่จะใช้ในการสนทนาต่อไป วิธีการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ:
• เน้นการสื่อสารความหมาย
• เน้นรูปแบบไวยากรณ์ที่จำเป็นเพื่อชี้แจงความหมาย
• ใช้บริบทเพื่อให้การป้อนข้อมูลทางภาษาง่ายและเข้าใจได้

 

การมีปฏิสัมพันธ์ ความรู้สึกจมดิ่ง และการเรียนการสอน

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จมักเป็นการทำงานร่วมกันและดำเนินไปในบริบททางสังคม คุณสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นด้วยการสนับสนุนของผู้อื่นรอบตัวคุณมากกว่าที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวคุณเอง บริบททางสังคมนี้เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ภาษา (Kaufman, 2004)

Velawoods English ให้บริบททางสังคมที่ช่วยกระตุ้นผู้เรียน มีสภาพแวดล้อมที่นำเสนอความเป็นจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาได้ในทันทีและกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจและแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของผู้เรียน คุณจะได้สัมผัสกับการผสมผสานการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนการสอนผ่านการโต้ตอบกับตัวละครเสมือน และได้รับการแนะนำจากครูเสมือนที่จะช่วยอธิบายกฎเกณฑ์ทางภาษาใหม่ ๆ และจะช่วยให้คุณสามารถใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันได้

 

ข้อมูลย้อนกลับและการประเมินผล

ใน Velawoods English ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับและรายงานความก้าวหน้าทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบที่ใช้สำหรับการประเมินทักษะในตอนท้ายของแต่ละส่วนของหลักสูตร
และการทดสอบเมื่อจบหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานในระดับสากล

 

ดาวน์โหลดสมุดปกขาว

Next Best thing.jpg

Click  to return to Velawood's Home Page

bottom of page