Corporate Services—Workshops

คยไหม หลังจากที่คุณจัดหลักสูตรเวิร์คช็อปจบแล้วมีความคิดว่า “นั่นเป็น

โปรแกรมที่ดีจริงๆ เพียงแต่ว่า หลังจากที่ฝึกจบไปแล้วหนึ่งเดือน ผู้ที่เข้าร่วมจะจำได้มากน้อยเท่าไหร่กัน?” ด้วยการสอนรูปแบบเดิมๆ คำตอบที่ได้มักจะประมาณว่า “ไม่มากเท่าที่ควร” แต่การสอนเวิร์คช็อปที่เวนเทจของเรา มีความแตกต่าง เราเข้าถึงหัวใจในการคงไว้ซึ่งความรู้ของผู้เรียน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และ นำไปปรับใช้หลังจากที่ฝึกเสร็จ โดยส่วนใหญ่แล้ว เวิร์คช็อปจะออกแบบให้มีเนื้อหาที่เข้มข้น แต่นำเสนอในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสเรียนและฝึกฝนในแต่ละหัวข้อได้เพียงครั้งเดียว ซึ่งไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้เข้าร่วม จำบทเรียนได้ทั้งหมด ดังนั้น บริษัท เวนเทจ จึงพัฒนาด้านนวัตกรรมทางออก เพื่อขยายการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นนวัตกรรมที่เรียกว่า  Vantage Plus Workshop Series

The Vantage PLUS Workshops Series

ที่เวนเทจ เรามีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า เทคโนโลยีสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ได้หลากหลายวิธี หนึ่งในวิธีการที่เทคโนโลยีสามารถเพิ่มคุณค่าของโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณก็คือ การขยายการเรียนรู้นอกห้องเรียน Vantage PLUS Workshops จะใช้ หลักเทคโนโลยีออนไลน์ เพื่อขยาย และ เพิ่มพูนกระบวนการเรียนรู้ ทั้ง ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ หลังจากเรียนเวิร์คช็อปจบลง

ทำอย่างไรจึงจะได้ผล

ก่อนเรียนเวิร์คช็อป   เวนเทจจะส่งคำเชิญให้ผู้เข้าร่วม Workshops PLUS ทำการล็อคอิน เข้าไปในระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) ของเรา เพื่อทดสอบระดับภาษา และ ทดลองทำเตรียมแบบฝึกหัดสั้นๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้พื้นฐานของผู้เรียน เกี่ยวกับหัวข้อที่จะฝึกอบรม และ แนะนำให้รู้จักกับหัวข้อสำคัญๆ ที่จะจัดอบรมในเวิร์คช็อปต่อไป

ระหว่างเรียนเวิร์คช็อป   เราจะใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย สนุกสนาน น่าสนใจ เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม และ เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆให้พวกเขาอย่างเต็มที่ เราจะใช้สื่อการสอนทางออนไลน์ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทำกิจกรรมทั้งแบบกลุ่มย่อย หรือ ทั้งชั้นเรียน อีกทั้ง ประเภทของกิจกรรมเชิงโต้ตอบหลายรูปแบบ ที่คลอบคลุม การทำงานเป็นคู่ เป็นกลุ่ม การอภิปราย การจำลองบทบาท และ การนำเสนองานรูปแบบย่อ

หลังจากเรียนเวิร์คช็อปจบ   ก็ถึงเวลาที่ Vantage PLUS Workshops ของเราจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากเวิร์คช็อปทั่วๆ ไป กล่าวคือ หลังจากเวิร์คช็อปเสร็จสิ้นลง จะให้ผู้เข้าร่วมเข้าไปยังระบบ LMS เพื่อทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดเพิ่มเติม ทำการฝึกฝน และ นำความรู้ที่ได้จากเวิร์คช็อปไปใช้ ซึ่งเราจะให้เวลาเรียนเพิ่มได้อีกหลายสัปดาห์หลังจากที่เวิร์คช็อปจบลง และปิดท้ายด้วยการทดสอบทางออนไลน์

เวนเทจขอเสนอหลักสูตร Vantage PLUS Workshops ดังนี้:

Business Skills

Presentations

Advanced Presentations

Presentations Preparation

Telephoning

Meetings

Negotiations

Report Writing

Persuasive Proposal Writing

Email and Correspondence Writing

Meetings Minute-Writing

Socializing and Networking

Performance Skills

Teamwork

Creative Problem Solving

Assertiveness

Self-Motivation

Interpersonal Skills

Management Skills

Leadership

Team Building

People Management

Project Management

Motivation & Positive Reinforcement

Time Management

Conflict Management

Critical Thinking, Reasoning & Decision-Making

Other Skills

English for Health & Safety in the Workplace

Pronunciation for Thai Speakers of English

© 2007-2019 by Vantage Siam Co., Ltd. 

 

1873/15-16 Sena Center, Phaholyothin Rd.

Ladyao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 10900

Tel: 02-511-3516

Fax: 02-511-3515

Line I.D: vantageline