top of page
Cambridge English | The English Profile | Free Language Tools

CEFR ช่วยอะไรคุณได้บ้าง

CEFR (กรอบมาตรฐานอ้างอิงด้านภาษาของสหภาพยุโรป) ได้กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมการประเมินความเชี่ยวชาญด้านภาษา และ มีความสำคัญสำหรับนโยบายการศึกษาทั่วโลก

มันเป็นวิธีใหม่ในการเรียน การสอน และ การประเมินผลด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเรามีเครื่องมือฟรีที่จะช่วยคุณครูใช้ CEFR เพื่อวัดระดับภาษาของนักเรียน

The Common European Framework of Reference (CEFR)

โปรไฟล์ภาษาอังกฤษ

โปรไฟล์ด้านภาษา จะอธิบาย ความสามารถในการใช้ภาษาของแต่ละ ระดับ CEFR  ซึ่งนำมาจากฐานข้อมูลที่ทำการวิจัยเป็นระยะเวลานานหลายสิบปีจากทั่วโลก

โปรไฟล์ด้านภาษาของผู้ที่ใช้ CEFR จะบอกคุณครู คนพัฒนาหลักสูตร ผู้ออกแบบหนังสือเรียน และ ผู้ออกแบบข้อสอบว่าอะไรเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ คุณสมบัติของสองนวัตกรรมออนไลน์ฟรี: โปรไฟล์คำศัพท์ภาษาอังกฤษออนไลน์ และ โปรไฟล์ไวยากรณ์ออนไลน์

 

 

โปรไฟล์ภาษาอังกฤษ (EVP)

EVP ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับคำศัพท์ (และที่สำคัญคือ ความหมายของคำศัพท์เหล่านั้น และ วลีต่างๆ ที่รู้จัก และ สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องในแต่ระดับภาษาทั้ง 6 ระดับ

 

EVP ไม่ได้ให้เพียงข้อมูลของคำศัพท์เท่านั้น แต่ยังมีวลี สำนวน และ การเรียบเรียงประโยค

 

คุณสามารถรู้รายการคำศัพท์ของแต่ละระดับ​

 

นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองข้อมูลเหล่านี้โดยใช้ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง เช่น คำศัพท์เกี่ยวกับ อาหาร และ เครื่องดื่ม สำหรับระดับ A1  หรือ กริยาวลีสำหรับ B2  

 

มีทั้งสำนวนอังกฤษ และ สำนวนอเมริกัน และ มีออดิโอการออกเสียง

เคมบริดจ์มีโปรไฟล์คำศัพท์ตั้งแต่ A1-C2 ที่สามารถเข้าไปดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับคุณครู และ นักศึกษาทั่วโลก 

 

คุณสามารถ ติดตามหน้านี้

โปรไฟล์ไวยากรณ์อังกฤษ (EGP)

EGP แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพัฒนาการในการใช้แกรมม่าที่ถูกต้องตลอดช่วงระดับ CEFR มันช่วยอธิบายโปรไฟล์ของแกรมม่าในแต่ละระดับ

 

เหมือนกับคำศัพท์ รูปแบบไวยากรณ์มักจะมีมากกว่า 1 ความหมาย เช่น คำว่า 'may' สามารถใช้ได้หลายความหมายในแต่ละระดับภาษา

 

EGP จะบอกเราว่าระดับไหนที่เราเห็นว่าผู้เรียนภาษาใช้จึงจะถูกต้อง และ เหมาะสม

 

     A2 - ความน่าจะเป็นไปได้น้อย: "The weather may be hot."

     B1 - ใช้อย่างถูกวิธีและทางการ: "May I borrow your bike?"

     C1 - 'อาจจะดี': "You may well find that this is not the case."

     C2 - 'May as well': "We may as well go home."

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปที่ EGP วิดีโอทัวร์

พจนานุกรมของเคมบริดจ์

The Cambridge Learner Dictionary also defines CEFR levels.

พจนานุกรมของเคมบริดจ์ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย​​

เหมือนกับพจนานุกรมออนไลน์ทั่วไป แค่พิมพ์คำศัพท์ลงไปเพื่อดูคำแปล และ ส่วนของออดิโอเสียงของการออกเสียงที่ถูกต้อง ทั้งสำนวนอังกฤษ และ อเมริกัน

อย่างไรก็ตาม มันจะอธิบายเพิ่มเติมพิเศษถึงวิธีการใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมตั้งแต่ระดับ  A1-C2

ในที่นี้ยกตัวอย่างคำว่า “rich”

หากคุณพูดคำว่า “My uncle is rich,” คุณหมายถึงคำว่า rich ในระดับ A2

แต่ถ้าคุณพูดว่า “orange juice is rich in vitamin C”, คุณหมายถึงคำว่า rich ในระดับ B2 ซึ่งมีแต่ระดับ B2 ถึงเข้าใจความหมายของประโยคนี้

ทำไมคุณไม่ทดลองดู?

 

พิมพ์คำศัพท์ และ ดูคำแปลของความหมายที่แตกต่างทั้ง 6 ระดับ CEFR

bottom of page