top of page

ทดสอบภาษาอังกฤษ

ฟรี...ข้อสอบวัดระดับ 

ข้อสอบต่อไปนี้คือ ข้อสอบวัดระดับภาษาก่อนเรียนของ เคมบริดจ์ อิงลิช ประกอบไปด้วยข้อสอบ 4 ตัว ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการทดสอบแต่อย่างใด และ สามารถสอบได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ 

 

ข้อสอบภาษาอังกฤษทั่วไป General English Test  มีไว้ทดสอบผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ หรือ เลือกข้อสอบสำหรับโรงเรียนถ้าคุณเป็นเด็กนักเรียน เนื่องจากเนื้อหาของคำถามจะสะท้อนถึงการใช้ชีวิตประจำวันของวัยรุ่น

 

ข้อสอบภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English test ใช้ทดสอบผู้สอบในวัยทำงาน ส่วนผู้ปกครองสามารถใช้ ข้อสอบ YLE ทดสอบภาษาอังกฤษของบุตรหลานได้

 

ในกรณีที่คุณเป็นคุณครู ข้อสอบแต่ละตัวจะบอกได้ว่าตัวไหนเหมาะสำหรับการเรียนการสอน แต่หากคุณเป็นนักเรียน การทดสอบจะแสดงให้เห็นว่าข้อสอบของเคมบริดจ์ตัวไหนที่เหมาะกับคุณมากที่สุด โดยเริ่มจาก: 

  1. เลื่อกข้อสอบที่ต้องการและคลิกปุ่มสตารท์

  2. ตอบคำถามในแต่ละชุดคำถามให้ครบ

  3. ไม่มีการจับเวลาในการสอบ

  4.  เมื่อสอบเสร็จจะสามารถมองเห็นคำตอบ

​​

ข้อสอบวัดระดับภาษาในเบื้องต้น

หมายเหตุ: ข้อสอบเหล่านี้ไม่ใช่ข้อสอบที่เป็นทางการของเคมบริดจ์ แต่เป็นเพียงแค่ข้อสอบวัดระดับก่อนเรียนเท่านั้น ส่วนผลสอบก็จะเป็นการประเมินอย่างคร่าวๆ ซึ่งคะแนนที่ได้จะไม่สามารถนำไปใช้อย่างเป็นทางการได้

ผลสอบที่ได้จะผูกกับระดับ CEFR

จากการสอบข้อสอบวัดระดับทั้ง 4 ตัวนี้ ผลสอบที่ได้จะผูกกับระดับ Common European Framework of Reference (CEFR) 

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ มาตรฐานการประเมินความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ สามารถเข้าไปดูได้ที่หน้า Understanding the CEFR

ข้อสอบวัดระดับก่อนเรียน กับ ข้อสอบประเมินความเชี่ยวชาญ

ข้อสอบวัดระดับก่อนเรียน: จุดประสงค์เพื่อวัดระดับก่อนเรียน เพื่อดูพื้นฐานความรู้ และ กำหนดทักษะที่เหมาะสม

 

ข้อสอบประเมินความเชี่ยวชาญ: จุดประสงค์เพื่อทดสอบความเชี่ยวชาญของผู้สอบ และ หลักสูตรที่เรียนมีความเหมาะสมที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

ยกตัวอย่างเด็กนักเรียนที่ได้ผลสอบ B1 จากการทดสอบวัดระดับก่อนเรียน ก็ควรจะเรียนภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับ B1 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบความเชี่ยวชาญในระดับ B1 จะแสดงความสามารถ หรือ รับรองว่าเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนควรมีระดับความสามารถที่สูงขึ้นในระดับ B2 เป็นต้น

 

ข้อสอบวัดระดับความเชี่ยวชาญจะมีจำนวนคำถามที่มากกว่า และ มีระดับความแม่นยำที่สูงกว่า น่าเชื่อถือกว่า ทำให้ข้อสอบมีราคาที่สูงกว่า เช่น BULATS test ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษธุรกิจ และ ข้อสอบตัวใหม่ ชื่อว่า Linguaskills test ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษทั่วไป ซึ่งทั้งสองเป็นตัวอย่างข้อสอบที่สอบกับคอมพิวเตอร์ ระบบปรับเปลี่ยนคำถามโดยอัตโนมัติ ของเคมบริดจ์ ที่เป็นข้อสอบวัดระดับความเชี่ยวชาญด้านภาษาที่ได้มาตรฐาน

ข้อสอบวัดความเชี่ยวชาญ ทดสอบทักษะทั้ง 4 ด้าน ทำให้เป็นข้อสอบที่ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานตรงกับความต้องการ

 

สำหรับข้อสอบวัดระดับก่อนเรียน ประเมินเพียงแค่สองทักษะเท่านั้น คือ อ่าน กับ ฟัง ทำให้เป็นการนำไปใช้วัดระดับอย่างคร่าวๆ เท่านั้น

Your Results | ผลสอบ

หลังจากสอบเสร็จ คุณสามารถเข้าไปดูผลสอบได้ที่ หน้าผลสอบ

bottom of page