top of page

Corporate Services

ผู้ช่วยผู้บริหาร

Coaching.jpg

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร


การเป็นผู้นำเป็นการเพิ่มอำนาจในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะก้าวมาเป็นผู้นำได้นั้น คุณต้องพิสูจน์ด้วยการทำงาน ผลงานและการมุ่งมั่นอุทิศตน ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการหาแนวทางที่ถูกต้อง

เมื่อคุณเป็นผู้นำ ความสำเร็จคือการสร้างคนให้เติบโต ความสำเร็จในฐานะผู้นำของคุณไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณทำ แต่มาจากพลังที่สะท้อนของคนที่คุณนำ

นั่นคือเหตุผลที่ผู้นำที่ประสบความสำเร็จตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนแนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กร 

สิ่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จและผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จคือความสามารถในการขอความช่วยเหลือและได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี

หลักสูตรการฝึกอบรมแบบส่วนตัวสำหรับผู้บริหารของ

Vantageเราเชื่อว่าหากคุณต้องการได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากคนคนหนึ่ง คุณต้องมองหาที่ดีที่สุดที่พวกเขามีอยู่

บุคคลที่มีศักยภาพสูงที่ต้องการปรับปรุงทักษะความเป็นผู้นำ และทักษะการจัดการของพวกเขาจะได้รับสิ่งตอบแทนโดยตรง จากบริการการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวสำหรับผู้บริหารของ Vantage

แต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำการฝึกอบรม เราจะทำการแสวงหาความต้องการที่แท้จริงอย่างรอบด้าน จากการเก็บ การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล การทำเช่นนี้เป็นการหาจุดแข็ง จุดอ่อน รูปแบบการบริหารจัดการ ความต้องการส่วนบุคคลและสิ่งอื่นๆ ของผู้เข้ารับการอบรม และที่สำคัญจะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ในฝึกอบรมแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อสร้างวิธีการที่จะนำเราไปถึงเป้าหมายนั้น

 

การฝึกอบรมของ Vantage ถือเป็นความลับ เมื่อใดก็ตามที่การโค้ชประสบความสำเร็จ มันสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ ซึ่งเป็นกลยุทธ์โดยธรรมชาติ

การฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว

การสอนของ Vantage เป็นการสอนระหว่างคุณและโค้ชของคุณ เราเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แบ่งปันความกังวลที่ได้ประสบมา ในขณะเดียวกันก็ได้รับรู้ มุมมองความคิดเห็นจากภายนอก 

โลกธุรกิจแบบไร้พรมแดนในปัจจุบัน องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งไปข้างหน้า จะใช้การฝึกผู้บริหารเพื่อเหตุผลเดียว คือ ประสิทธิภาพ!

ผู้บริหารของบริษัทที่มีความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จล้วนตระหนักดีว่า มีบุคคลการที่มีประสบการณ์เตรียมพร้อมไว้ในเวลาที่ต้องการเป็นสิ่งจำเป็น! ทำไมต้องดิ้นรนหาคำตอบด้วยตัวคุณเองผ่านการทดลอง และข้อผิดพลาดเมื่อผู้ช่วยอยู่ที่ใกล้แค่ปลายนิ้วของคุณ

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารของ Vantage จะให้การสนับสนุนในสิ่งที่คุณต้องการ ในการพัฒนาความสามารถของคุณ และนำความสำเร็จให้มาอยู่ใกล้แค่เอื้อม

bottom of page