top of page

Cambridge Assessment English การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

Cambridge Exam Prep Center

ศูยน์เตรียมสอบ จัดสอบ ข้อสอบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

 

เวนเทจ เป็นศูนย์เตรียมสอบ และจัดสอบ ข้อสอบของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่ได้รับการรับรองระดับโลก ให้สามารถเปิดสอบให้กับทั้งองค์กร สถานศึกษา และบุคคลทั่วไป

 

ข้อสอบทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ครอบคลุมการทดสอบทัก 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน

เรารู้ว่าการทดสอบ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าข้อสอบของเคมบริดจ์มีโครงสร้างอย่างไร ... ประเภทของคำถามที่พวกเขาใช้.. จะใช้เวลาที่จัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร และเราจะพัฒนากลยุทธ์ส่วนบุคคลที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิต

 

Cambridge English สำหรับโรงเรียน นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเริ่มต้นให้กับหนุ่มสาวในวัยเรียน ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นกับการใช้ชีวิตเหล่านี้จะเป็นตัวนำไปสู่การประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการศึกษาต่อ หรือแม้แต่โอกาสในการทำงาน

 

Cambridge English สำหรับโรงเรียนเหมาะกับทุกเพศทุกวัย และทุกระดับการเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Cambridge English Exam Results ผลสอบของเคมบริดจ์

คะแนนของข้อสอบเคมบริดจ์ และ CEFR

คะแนนของข้อสอบเคมบริดจ์ คือคะแนนที่แบ่งออกเป็นช่วงๆที่แสดงในผลสอบของข้อสอบเคมบริดจ์อิงลิช

คุณจะได้รับคะแนนในแต่ละทักษะที่สอบ (การอ่าน การเขียน การฟัง และ การพูด) และ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น

คุณจะได้รับเกรด และ ระดับภาษา CEFR เช่นกัน

ในหน้า ผลสอบสอบของเคมบริดจ์ คุณสามารถเข้าไปดูวีดีโอสาธิตสั้นๆ เกี่ยวกับเกณฑ์ในการให้คะแนนของเคมบริดจ์ และ เรียนรู้ว่าทำไม CEFR จึงกลายมาเป็นกรอบวัดระดับความเชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐาน

Cambridge Assessment’s
bottom of page