top of page

หลักสูตร

เก่งภาษาอังกฤษธรุกิจ เพิ่มยอดขาย

 

เวนเทจ ออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับธุรกิจของคุณ ทำให้คุณสื่อสารได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือ กับลูกค้า เพิ่มศักยภาพ เพิ่มยอดขาย สร้างโอกาสในทุกสถานการณ์

เก่งภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน

 

คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ จะสร้างความมั่นใจ และ เน้นการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ทำให้คุณได้เปรียบ และ โด่ดเด่น ในการสมัครงาน

ทักษะภาษาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 

คอร์สภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ในโรงเรียน หรือ ในมหาวิทยาลัย เป็นการปูพื้นฐานให้แน่น เพื่อใช้ในการสอบ ใช้ในการสื่อสาร เรียนกับคุณครูเจ้าของภาษา สร้างความมั่นใจไปพร้อมๆ กันทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน

ศุนย์สอบภาษาอังกฤษ ศูนย์สอบภาษา ศุนย์สอบเคมบริดจ์ ข้อสอบเคมบริดจ์ สอบภาษาอังกฤษเคมบริดจ์
การทดสอบ
วัดระดับภาษาอังกฤษ

ศูนย์สอบที่ได้รับใบอนุญาติจากเคมบริดจ์

 

ข้อสอบมาตรฐาน ข้อสอบระดับโลก

 

การสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน จะทำให้คุณได้เปรียบทั้งในโลกของการศึกษา และ ในโลกของธุรกิจ เวนเทจ บริการข้อสอบของ Cambridge English ทุกชนิดตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึง ระดับนักธุรกิจ

เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา

เตรียมพร้อม! พิชิตความสำเร็จ

 

เวนเทจมีสองหลักสูตร ที่ช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมาย

 

หลักสุตรเตรียมสอบ IELTS A1 Life Skills สำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

 

หลักสูตรเตรียมสอบภาควิชาการ IELTS Academic 

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ. 

เก่งภาษาตั้งแต่เด็ก

 

ปิกาโร่ เป็นการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับชั้นเรียน ทั้งสนุกสนาน จดจำง่าย ได้ความรู้ และ ได้มาตรฐานระดับสากล ออกแบบโดย เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

 

เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ 4-12 ขวบ สอนโดยคุณครูเจ้าของภาษา ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน พร้อมใบประกาศนีย์บัตรจาก Cambridge English YLE

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
bottom of page