top of page
New GETS Higher Banner.jpg

แบบทดสอบ GETS Higher Proficiency

ครอบคลุม แม่นยำ ปลอดภัย สำหรับทั้ง 4 ทักษะ

แบบทดสอบ GETS Higher Proficiency ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านในบริบทที่ทันสมัย ข้อสอบเป็นแบบปรับเหมาะโดยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะปรับระดับความยากง่ายตามความสามารถของผู้สอบในขณะทำแบบทดสอบ

GETS Higher แบ่งแบบทดสอบเป็น 4 ฉบับ (การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน) สามารถสอบพร้อมกันหรือแยกสอบได้

QAI-logo4cropped.png

แบบทดสอบนี้พัฒนาโดยทีมวิจัย Qualifications and Assessments International (QAI) ในประเทศอังกฤษเป็นเวลาหลายปี

 

คุณสามารถทำแบบทดสอบ GETS Higher ในประเทศไทยได้แล้ววันนี้!

UK NARIC รับรองผลสอดคล้องกับ CEFR

UK NARIC Validates GETS Higher Exam

UK NARIC เป็นหน่วยงานของสหราชอาณาจักรที่จำแนกและเทียบวุฒิและทักษะนานาชาติ และเป็นตัวแทนของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

 

GETS Higher เป็นแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษชุดแรกและชุดเดียวในขณะนี้ที่ UK NARIC รับรอง

 

UK NARIC ได้รับเลือกให้ทำการทดสอบเทียบเกณฑ์ของ GETS Higher Exam กับ CEFR.

​คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการรับรอง GETS เป็นแบบทดสอบที่เชื่อถือได้และเทียบกับ CEFR จาก UK NARIC

ใครใช้แบบทดสอบ GET ได้บ้าง?

2.JPG
 • มหาวิทยาลัยใช้แบบทดสอบนี้เพื่อวัดระดับนักศึกษาใหม่สำหรับการสอบเข้า วัดความก้าวหน้า และสอบจบ ซึ่งได้ผลรวดเร็วและเชื่อถือได้

 • โรงเรียนสอนภาษาใช้เพื่อวัดระดับนักเรียนใหม่จากที่บ้านก่อนที่จะมาเริ่มเรียนหรือวันแรกที่มาเรียน

 • สถาบันสอนภาษาให้กับบริษัทใช้แบบทดสอบนี้ระบุระดับการฝึกภาษาที่เหมาะสมกับพนักงานบริษัทต่าง ๆ

 • ฝ่ายบุคคลใช้เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของพนักงาน

higher-1.png

รายงานผลสอดคล้องกับ CEFR

ผลสอบของ GETS H อธิบายระดับต่าง ๆ ด้วย GETS Scale of English ซึ่งสอดคล้องกับระดับ CEFR

 

คุณสามารถดูตัวอย่างการรายงานผลของ GETS ได้

 

Common European Framework of Reference หรือ CEFR แบ่งระดับความสามารถทางภาษาเป็น 6 ระดับ เริ่มจาก A1 ระดับเริ่มต้น ไปจนถึง C2 ระดับเจ้าของภาษาหรือผู้ที่มีความสามารถเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา

CEFR จึงกลายเป็นมาตรฐานสำหรับการวัดระดับความสามารถทางภาษาและเครื่องมือสำคัญในระบบการศึกษาทั่วโลก

CEFR slanted.jpg

ไฮไลท์ของแบบทดสอบ GETS Higher

 • ทดสอบความสามารถทั้ง 4 ด้าน (การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด)

 • สามารถเลือกสอบได้ทั้ง 4 ทักษะ หรือแยกสอบทีละทักษะ

 ​

 • เลือกวันสอบได้ (ตามเงื่อนไข)

 • รายงานผลรวดเร็ว (ได้รับผลทันทีหรือภายใน 7 วันทำการ)

 • แบบทดสอบการอ่านและการพูดตรวจโดยผู้ตรวจที่ผ่านการรับรอง

 • มีความปลอดภัยในการจัดสอบ

 • ทำแบบทดสอบออนไลน์ หรือมีบริการส่งแบบทดสอบแบบกระดาษถึงที่

 • ทดสอบความสามารถในการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคม การศึกษา และที่ทำงาน

 • สามารถปรับได้ตามความต้องการของบริษัท

ดาวน์โหลดฟรี

แบบรายงานผลการทดสอบ

GETS Higher E.jpg

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เลือกใช้ GETS Higher Exam

GETS Higher Proficiency Exam: เป็นแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อใช้ประเมินระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัครโครงการ YP2G ในประเทศไทย

 

โครงการ Young People to Globalization หรือ YP2G เป็นโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) เป้าหมายคือบุคลากรรุ่นเยาว์ที่มีความสามารถ ซึ่งบริษัทจะส่งไปฝึกอบรมและปฏิบัติงานในต่างประเทศที่บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงทุนทำธุรกิจ และโครงการพัฒนาของ บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) ทั้งในเอเชียและทั่วโลก


การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (The GETS Higher English Proficiency Exam)  เป็นการทดสอบระดับความสามารถครั้งแรกที่ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระโดย UK NARIC ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติของสหราชอาณาจักรสำหรับการยอมรับและเทียบคุณวุฒิการศึกษาระดับนานาชาติ

YP2G เป็นโครงการสำคัญของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการกล่าวถึงจาก Association for Talent Development (ATD) ซึ่งเป็นองค์กรด้านพัฒนาบุคลากรที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีสมาชิกมากกว่า 120 ประเทศจากทั่วโลก

มีคำถามเกี่ยวกับแบบทดสอบ GETS Higher?

GETS Professional Level Exams

GETS Placement Test
GETS Higher Exam
GETS-Advanced Exam
GETS Nursing English Proficiency Exam

GETS Placement

GETS Higher

GETS Advanced

GETS Nursing

 • English Proficiency Testing
 • Vantage TEFL Twitter
 • Vantage Siam YouTube Channel
 • Vantage Siam Linkedin
 • Vantage Siam’s “World of Mouth” Blog
27 Countries.png
bottom of page