Linguaskill

A General English Proficiency Test

ลิงกัวสกิล เป็นข้อสอบใหม่ล่าสุดของ เคมบริดจ์ อิงลิช

 ที่ราคาไม่แพง และ คุ้มค่า ทำให้คุณเห็นความสามารถของผู้สอบได้อย่างแท้จริง – สะดวก รวดเร็วในการจัดสอบที่องค์กรของคุณเอง

ภาพรวมของข้อสอบ

ข้อสอบออนไลน์

จัดสอบตามจำนวนที่ต้องการ

ตรวจผลสอบอัตโนมัติ

ข้อสอบ 4 ทักษะ คือ

ฟัง/อ่าน

พูด

เขียน

A1 to C2

วัดผลทุกระดับของ

 CEFR Level

ข้อสอบวัดระดับภาษาที่รวดเร็ว และ แม่นยำ

ข้อสอบที่วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่รวดเร็ว และ แม่นยำ

ลิงกัวสกิล เป็นข้อสอบที่ประเมินระดับภาษาของผู้สอบตั้งแต่ ระดับ ต่ำกว่า A1 ถึง C2 ตามมาตรฐานของ CEFR Level (Common European Framework of Reference) ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ คำอธิบายที่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้สอบ

ผู้สอบทั่วโลกต่างใช้ ลิงกัวสกิลสำหรับ:

  • สำเร็จการศึกษา –เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาจบตามมาตรฐานที่กำหนด

  • การรับสมัครงาน –ใช้ประเมินความผู้สมัครงานได้อย่างรวดเร็ว และ ยุติธรรม

  • การฝึกอบรม–ใช้วัดผลการเรียนหลังจากเรียนจบโปรแกรม

ง่ายในการบริหารจัดการสอบ ทุกที่ทุกเวลา

รวดเร็ว – ใช้เวลาใรการสอบ 60–85 นาที และ ได้รับผลสอบทันทีที่สอบเสร็จ

ผลสอบที่แม่นยำ –ลิงกัวสกิล เป็นข้อสอบที่น่าเชื่อถือ ใช้ทดสอบผู้สอบได้ทุกระดับความสามารถ และ มุ่งเน้นไปที่ทักษะด้านภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง

สะดวก –สามารถสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่อง ทุกที่ทุกเวลา ที่ต้องการจัดสอบ  เพียงแค่เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต และ เตรียมชุดหูฟังเท่านั้น

ราคาไม่แพง –สามารถสั่งซื้อข้อสอบได้ตั้งแต่ 1 ชุด (สำหรับผู้สอบทั่วไป) หรือ สั่งซื้อในจำนวนมากเพื่อได้รับส่วนลด (สำหรับ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ องค์กร)

น่าเชื่อถือ –ลิงกัวสกิล เป็นข้อสอบที่มีระบบความปลอดภัย และ แม่นยำในการเลือกคำถาม ในคลังข้อสอบขนาดใหญ่ ภายใต้การควบคุมตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้ผลสอบที่ได้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

ข้อสอบที่ทันสมัย

ลิงกัวสกิล เป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ระบบปรับเปลี่ยนคำถามโดยอัตโนมัติ

หมายความว่ารูปแบบในการสอบจะมีการปรับระดับความยากง่ายของข้อสอบโดยอัตโนมัติในระหว่างที่ผู้สอบกำลังทำการสอบอยู่ โดยขึ้นอยู่กับการตอบคำถามของผู้สอบ ผลสอบที่ได้จึงมีความน่าเชื่อถือ และ แม่นยำ รวมทั้งระบบความปลอดภัยระหว่างสอบที่รัดกุม ใช้เวลาสอบที่สั้นกว่า และ สะดวกสบายในการบริหารจัดการสอบ

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คะแนน AI–ข้อสอบแห่งอนาคต

ข้อสอบลิงกัวสกิล ทักษะการเขียน และ ทักษะการพูด ใช้ระบบตรวจข้อสอบอัตโนมันิ (AI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ประเมินผลการเขียน และ การพูดของผู้สอบ โดยที่ไม่ได้ใช้คนตรวจ.

ระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติถูกพัฒนาจากตัวอย่างข้อเขียนเป็นพันๆ ข้อเขียนจากนักเรียนทั่วโลกที่มีระดับทางภาษาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเหล่านั้นนำมาจากข้อสอบที่เคมบริดจ์พัฒนาทั้งหมด.เนื่องจากเครื่องตรวจจะรู้จัก ระดับภาษา CEFR เป็นอย่างดี และ สามารถตรวจข้อสอบให้ตรงกับระดับความแตกต่างของ CEFR.

คะแนนข้อสอบลิงกัวสกิลที่ออกโดยระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติ AI เป็นอะไรที่ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได้มาก่อนเมื่อหลาย 10 ปีที่แล้ว เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติ

ผลสอบ และ รายละเอียดเมื่อสอบเสร็จ

จะมีคำอธิบายที่ชัดเจนถึงความสามารถของภาษาอังกฤษ CEFR level ที่ผู้สอบได้รับ รวมถึง คะแนนสอบ Cambridge English ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์ออกมาให้ผู้สอบได้ทันทีที่สอบเสร็จ

 

รายงานผลสอบของผู้สอบรายบุคคล ที่ชัดเจน และ แม่นยำ ตัวอย่างรายงานสรุปผลสอบของผู้สอบ
เครื่องมือในการวัดระดับทางภาษา CEFR

ผลสอบแบบกลุ่ม

คุณสามารถมองเห็นผลสอบของทั้งชั้นเรียนและเปรียบเทียบคะแนน หรือ เลือกดูผลสอบเป็นรายบุคคลก็ได้ คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ผลสอบในแต่ละทักษะ

จะทำให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขอผู้สอบได้อย่างรวดเร็ว

 

 

คำอธิบายความหมายของ CEFR level จะบอกถึงสิ่งที่ผู้สอบสามารถทำอะไรได้บ้างในแต่ละระดับที่สอบได้

 

 

CEFR level – รายงานผลสอบของ ลิงกัวสกิลจะมี คะแนนของ เคมบริดจ์ อิงลิช และ CEFR level ผู้สอบจะได้รับคะแนนที่เป็นภาพรวม และ คะแนนของแต่ละทักษะ เพื่อสามารถนำมาเปรียบเทียบกับผู้สอบคนอื่นได้

Linguaskills group test report sample

Click to enlarge.

The Reading & Listening test ใช้เวลา 60–85 นาทีในการทำข้อสอบด้านการอ่าน และ การฟัง

Speaking and Writing tests will be available in 2017.

ลิงกัวสกิลในประเทศไทย

โครงการวิจัยด้านภาษาอังกฤษ

เวนเทจได้มีส่วนร่วมในการจัดสอบวัดความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาของไทย โดยใช้ลิงกัวสกิล สำหรับโครงการวิจัยด้านภาษาอังกฤษในช่วงปีการศึกษา 2016-2017 กลุ่มแรกที่ได้รับการประเมินคือกลุ่มอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ และ กลุ่มนักเรียน

 

วัตถุประสงค์เพื่อวิจัยค้นคว้า ถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ้างงานอาจารย์ และ พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และ การเลือกระดับความสามารถที่เหมาะสม

 

ข้อสอบมีอะไรบ้าง

.ศึกษาเกี่ยวกับประเภทคำถาม - หรือความแตกต่างของคำถาม - ที่จะเจอในข้อสอบ

นี่จะช่วยให้คุณมีความคุ้นเคย และ มีความมั่นใจในการสอบ

ตัวอย่างข้อสอบลิงกัวสกิลฟรี

การทดลองข้อสอบก่อนการสอบจริงจะทำให้ผู้สอบทราบถึงโครงสร้างของข้อสอบลิงกัวสกิล และ คุ้นเคยกับแนวข้อสอบ แนวคำถามในแต่ละข้อ

ดังนั้นตัวอย่างข้อสอบเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้จักข้อสอบก่อนการสอบจริง

ตัวอย่างมีด้วยกัน 3 ทักษะ คลิกที่แต่ละทักษะที่ต้องการจะทดลองสอบ

​​

​​

ตัวอย่างข้อสอบจะไม่มีคะแนน ดังนั้นเมื่อทดลองเสร็จจะไม่ได้รับผลสอบ

ตัวอย่างข้อสอบลิงกัวสกิลฟรี

เริ่มจัดการสอบ ลิงกัวสกิล ได้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนดังนี้:

1. ติดต่อเวนเทจได้ที่ linguaskill@vantage-siam.com  โทร.  (02-511-3616) 

2. ให้ศูนย์สอบที่เป็นตัวแทน สมัครบัญชีลิงกัวสกิล เพื่อเข้าไปบริหารจัดการข้อสอบ และ ดูผลสอบ

3. เริ่มการทดสอบ

4. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอบ Linguaskill คลิก หน้านี้.

เริ่มต้นการจัดสอบ กับ ลิงกัวสกิล

ดาวน์โหลดฟรี

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2007-2019 by Vantage Siam Co., Ltd. 

 

1873/15-16 Sena Center, Phaholyothin Rd.

Ladyao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 10900

Tel: 02-511-3516

Fax: 02-511-3515

Line I.D: vantageline